Aiandusalased koolitused

Enese arendamine on minu meelest parim investeering. Teadmised aitavad vältida vigu, hoida kokku aega ja säästa raha. Ennast koolitades saavutame eesmärke kiiremini ja palju paremini.

Jagan oma teadmisi ja kogemusi lihtsalt, loogiliste põhjendustega. Minu koolituselt saab kaasa tegemislusti ja asjalikud nõuanded, on osalejad öelnud.

Koolitust saab tellida piret.pihtjoe@gmail.com.

Ilu- ja viljapuude ning põõsastega aia planeerimine ja rajamine.
Puude ja põõsastega haljastatud aia eelised. Puud-põõsad varjaja ja tuultepüüdjana. Kuidas valida. Kuidas lõigata. Kuidas noorendada. Koolituse viisin läbi Tartu Rahvaülikoolis. Osalejate soovil täiendasin materjali viljapuude ja marjapõõsaste osas ning lisasin Eestis uudse võimaluse viljapuid kasvatada- kordon- ja spaleerpuud ning nende lõikamise. Lisaks saab teada, millega tuleb arvestada istikuid ostes ja taimi istutades, kelle käest osta, kas ja kuidas väetada jms kasulikku.

Aiandusalane loeng
Räägin aia kujundamise ja rajamise nippidest, aiaehitistest, aiatubadest, kuidas lastele huvitavaid aia osasid kujundada, tuulekaitsest. Millised on taimede dekoratiivsust vähendavad tegurid. Milliseid taimi kasutada, kuidas taimi valida, kust osta. Jagan näpunäiteid ja ideid, kuidas luua vajadustele ja võimalustele vastav aed, kuidas aeda kujundada, kuidas ümber kujundada, kuidas rajada, hooldada, väetada. Vastan jooksvalt küsimustele. Soovi korral võime teha kellegi aias (aia näitel).

Õunapuude lõikamine
Praktilisel koolitusel õpetan viljapuid lõikama, hooldama ja väetama, kahjureid ennetama ja tõrjuma. Maalilised puud peale lõikust on minu visiitkaart. Koolituse läbinu on võimeline oma viljapuud ise korda lõikama või töid juhendama. Loe koolitustel osalenute arvamusi.

UUDIS! Elamuskoolitus õunaaias on mõeldud kontorirottidele, kel vahetult kokkupuude viljapuudega puudub, aga otsivad teistsugust meeskonnatöö koolitust. Koolituse läbinu on võimeline iseseisvalt vanad õunapuud korda lõikama. Õuesõpe sobib ühtviisi nii meeskonna- kui ka koostöö koolituseks ning teineteisega tutvumiseks.

Vaata, mida teised koolitusest räägivad

Telli koolitus piret.pihtjoe@gmail.com
Tel +372 5049835
Minust