Kontakt

Piret Pihtjõe
Tel 5049835
piret.pihtjoe@gmail.com

Palun tee aia ja õunapuu pildid enne kui mulle meili peale saadad, mahult väikeseks. Tänan! Lihtne õpetus asub siin

PS! Kodulehel olevaid artikleid võib kasutada kui on viidatud ja lisatud link materjali asukohale Virkuse Maastikukujunduse kodulehel. Materjale tohib jagada vaid autori (Piret Pihtjõe) kirjalikul nõusolekul. Kasutaja ei tohi iseseisvalt materjale mingil moel muuta või paljundada, tõlkida, jagada, edasi müüa, kirjastada ega mingil muul viisil edastada. Pilte võib kasutada vaid autori kirjalikul nõusolekul. Nõude rikkumisel on autoril õigus küsida tasu järgnevalt:
Ühekordne materjalide kasutamine – 200 eurot
Korduv (kaks või enam) materjalide kasutamine – 320 eurot iga korra eest.