Taimede kahjustajad » Viljapuu bakterpõletik. Lehtede pruunistumine. Foto Põllumajandusamet

Viljapuu bakterpõletik. Lehtede pruunistumine. Foto Põllumajandusamet